Văn Bản Luật

Văn bản luật Thuế - Phí - Lệ Phí bao gồm các Thông tư, Nghị định, Nghị quyết, Chính sách về việc thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, về phí thi hành án dân sự, về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân... do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của nhân dân vào ngân sách Nhà nước. Hi vọng sẽ trở thành thông tin hữu ích giúp các bạn hiểu rõ hơn về văn bản luật Thuế - Phí - Lệ Phí.   

hot NỔI BẬT

fb
Chủ đề nổi bật
AANETWORK
AANETWORK