Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Nhằm mục đích kiểm tra kiến thức về Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta cũng như cách vận dụng để giải bài tập. eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 21 dưới đây. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

1. Giải bài 1 trang 55 SBT Địa lí 12

Làm rõ vai trò của các nhân tố tự nhiên đối với việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta bằng cách hoàn thiện bảng sau:

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về đặc điểm của nhân tố khí hậu, địa hình và đất đai để làm rõ vai trò đối với việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 55 SBT Địa lí 12

Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Phương pháp giải

Cần nắm vững kiến thức về nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa để xác định mục đích, quy mô, hướng chuyên môn hóa, đầu tư trang thiết bị, hiệu quả sản xuất và phân bố của từng nền nông nghiệp.

Gợi ý trả lời

3. Giải bài 3 trang 56 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2010

(Đơn vị: trang trại)

a) Tính cơ cấu các loại trang trại của cả nước và 2 vùng trên.

b) Nhận xét và giải thích

Phương pháp giải

a) Để tính cơ cấu các loại trang trại, ta sử dụng công thức:

Cơ cấu trang trại = (số trang trại của 1 loại)/(tổng số trang trại).100%

b) Dựa vào số liệu đã xử lí, kết hợp với điều kiện tự nhiên đất trồng, khí hậu, nguồn nước, nhu cầu để nhận xét và giải thích.

Gợi ý trả lời

a)

b) Nhận xét và giải thích:

- Ở Đông Nam Bộ:

+ Trang trại trồng cây lâu năm chiếm tỉ lệ cao nhất, vì ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các cây công nghiệp lâu năm (đất badan, đất xám; khí hậu mang tính chất cận xích đạo,...).

+ Tiếp đến là trang trại chăn nuôi, vì ở đây có nhiều đồng cỏ, ngoài ra còn có nguồn thức ăn khá dồi dào từ hoa màu lương thực, phụ phẩm của ngành thủy sản và thức ăn chế biến công nghiệp,...

- Ở đồng bằng sông Cửu Long:

+ Trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm tỉ lệ cao nhất do ở đây có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nhiều ao hồ, hải triều, cánh rừng ngập mặn,...

+ Tiếp theo là trang trại trồng cây hằng năm, do ở đây có điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, nguồn nước và do nhu cầu lớn...

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM