Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 38:TH: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với TDMNBB

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích eLib giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 38 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải đầy đủ và chi tiết. 

Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 38:TH: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với TDMNBB

1. Giải bài 1 trang 122 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

 (Đơn vị: nghìn ha)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

A. cột chồng.                   B. miền.

C. tròn.                            D. đường.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng nhận dạng biểu đồ từ những số liệu đề bài đã cho để xác định kiểu biểu đồ thích hợp .

Gợi ý trả lời

Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài => Biểu đồ cột chồng là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014.

Chọn A.

2. Giải bài 2 trang 122 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

 (Đơn vị: nghìn ha)

Điểm giống nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là

A. đều trồng được cà phê, cao su, chè và các cây công nghiệp lâu năm khác.

B. đều có diện tích trồng chè ngang nhau.

C. đều có diện tích trồng cao su chiếm tỉ trọng lớn so với cả nước.

D. đều có diện tích trồng cà phê rất ít.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm về điều kiện tự nhiên để chỉ ra điểm giống nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Gợi ý trả lời

Điểm giống nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là đều có điều kiện phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm.

Chọn A.

3. Giải bài 3 trang 122 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

 (Đơn vị: nghìn ha)

Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là

A. có diện tích trồng cà phê lớn hơn.

B. có diện tích trồng chè lớn hơn.

C. có diện tích trồng cao su lớn hơn.

D. có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn.

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã cho so sánh diện tích các loại cây công nghiệp để xác định điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Gợi ý trả lời

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích trồng chè lớn nhất nước ta.

→ Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên (lớn hơn 74 nghìn ha).

Chọn B.

4. Giải bài 4 trang 123 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

 (Đơn vị: nghìn ha)

Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. có diện tích trồng cà phê ít hơn.

B. có diện tích trồng chè lớn hơn.

C. có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trong đó có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn.

D. có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm ít hơn.

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã cho so sánh diện tích các loại cây công nghiệp để xác định điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Gợi ý trả lời

Tây Nguyên có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trong đó có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn.

- Cây cao su lớn hơn 229 nghìn ha.

- Cây cà phê lớn hơn 557,5 nghìn ha.

Chọn C.

5. Giải bài 5 trang 123 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

 (Đơn vị: nghìn ha)

Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

A. đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo.

B. nhiệt độ ở Tây Nguyên luôn thấp.

C. lượng mưa  nhiều.

D. có nguồn lao động dồi dào hơn.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích số liệu kết hợp với kiến thức về đặc điểm:

- Diện tích đất badan

- Khí hậu

- Điều kiện sinh thái.

Gợi ý trả lời

Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là do:

Tây Nguyên có đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo thích hợp với điều kiện sinh thái của cà phê và cao su hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ (đất feralit, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh).

Chọn A.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM