Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, ANQP ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 42 Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo là tài liệu được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập nhanh chóng và chính xác. Mời các bạn cùng theo dõi.

Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, ANQP ở biển Đông và các đảo, quần đảo

1. Giải bài 1 trang 135 SBT Địa lí 12

Hãy điền các điều kiện và giải pháp phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta theo sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về phát triển tổng hợp kinh tế biển để chỉ ra:

- Điều kiện thuận lợi

- Các giải pháp để phát triển kinh tế biển của các ngành.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 136 SBT Địa lí 12

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật biển là do

A. thềm lục địa nông, độ mặn lớn.

B. nước biển ấm quanh năm, nhiều ánh sáng, giàu oxi.

C. có nhiều vũng vịnh, đầm phá.

D. có các dòng hải lưu.

Phương pháp giải

Để giải thích vì sao vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật biển dựa vào những lợi thế về:

- Khí hậu

- Điều kiện tự nhiên 

Gợi ý trả lời

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật biển là do nước biển ấm quanh năm, nhiều ánh sáng, giàu oxi.

Chọn B.

3. Giải bài 3 trang 136 SBT Địa lí 12

Nguồn lợi tổ yến của nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực

A. các đảo trên vịnh Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ nguồn lợi tổ yến của nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực Nam Trung Bộ.

Gợi ý trả lời

Trên các đảo đá ven bờ Nam Trung Bộ có nhiều chim yến.

Chọn C.

4. Giải bài 4 trang 136 SBT Địa lí 12

Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng

A. Đồng bằng sồng Hồng.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Phương pháp giải

Để xác định nơi có nghề làm muối phát triển nhất, dựa vào đặc điểm về:

- Điều kiện khí hậu

- Vị trí địa lí của các vùng ở nước ta 

Gợi ý trả lời

Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, lại chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển.

Chọn C.

5. Giải bài 5 trang 136 SBT Địa lí 12

Nước ta cần phải khai thác tổng hợp kinh tế biển không phải vì

A. khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

B. môi trường vùng biển dễ bị chia cắt.

C. môi trường đảo do diện tích nhỏ và biệt lập nên rất nhạy cảm dưới tác động của con người.

D. tiện cho việc đầu tư vốn và kĩ thuật.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ nguyên nhân của việc khai thác tổng hợp kinh tế biển ở nước ta, dùng phương án loại trừ để chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

Môi trường vùng biển không chia cắt được. Một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, cho các vùng nước và đảo xung quanh.

=> Ý B không đúng.

Chọn B.

6. Giải bài 6 trang 136 SBT Địa lí 12

Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì

A. nguồn lợi hải sản ven bờ đã hết.

B. mang lại hiệu quả kinh tế cao lại bảo vệ được vùng trời, vùng biển và thềm lục địa.

C. góp phần bảo vệ môi trường vùng biển.

D. nước ta có nhiều ngư trường xa bờ hơn.

Phương pháp giải

Dựa vào hiệu quả kinh tế mang lại cho việc đánh bắt xa bờ để chỉ ra nguyên nhân nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

Gợi ý trả lời

Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì mang lại hiệu quả kinh tế cao lại bảo vệ được vùng trời, vùng biển và thềm lục địa.

Chọn B.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM