Soạn bài Khái quát quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 Ngữ văn 11 siêu ngắn

eLib xin gửi đến các em nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em có thể hiểu được sự cách tân, hiện đại hóa trong văn học Việt Nam diễn ra qua rất nhiều giai đoạn. Đồng thời, tài liệu này có thể giúp các em hệ thống hóa được những thể loại văn học Việt Nam như tiểu thuyết, thơ. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Khái quát quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 Ngữ văn 11 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 90 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

a. Nhận xét quá trình hiện đại hóa trong văn học:

- Hiện đại hóa: quá trình làm cho văn học thoát khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại, đổi mới theo hình thức văn học phương Tây.

- Các nhân tố tạo điều kiện:

+ Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đưa đất nước phát triển tiến bộ.

+ Sự góp phần của báo chí, ngành xuất bản dần thay thế chữ Hán, Nôm tạo điều kiện nền văn học Việt Nam hình thành, phát triển.

- Quá trình hiện đại hóa của văn học diễn ra:

+ Giai đoạn thứ nhất (từ đầu thế kỉ XX tới năm 1920).

+ Giai đoạn thứ hai ( 1920 - 1930).

+ Giai đoạn thứ ba (1930 - 1945).

=> Văn học giai đoạn đầu chịu nhiều ràng buộc của cái cũ, tạo nên tính chất giao thời văn học.

b. Sự phân hóa của văn học Việt Nam:

- Chia thành hai bộ phận: công khai và không công khai.

- Do đặc điểm của nước thuộc địa, chịu sự ảnh hưởng, chi phối của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Văn học công khai chia nhỏ: văn học lãng mạn và văn học hiện thực.

- Văn học không công khai có văn thơ cách mạng của chiến sĩ và người tù yêu nước.

c. Nguyên nhân:

- Sự thúc bách của yêu cầu thời đại.

- Chủ quan của nền văn học.

- Cái tôi thức tỉnh, trỗi dậy.

- Nhu cầu thưởng thức, văn chương trở thành hàng hóa.

2. Soạn câu 2 trang 91 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

a. Tư tưởng và đóng góp nổi bật trong văn học:

- Truyền thống tư tưởng lớn nhất: chủ nghĩa yêu nước và truyền thống nhân đạo.

- Đóng góp mới: phát huy trên tinh thần dân chủ.

b. Thể loại văn học và sự cách tân, hiện đại hóa:

- Các thể loại văn xuôi phát triển đặc biệt là tiểu thuyết và truyện ngắn, sự ra đời của tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ và phóng sự, bút kí, phê bình văn học phát triển.

- Sự cách tân trong tiểu thuyết và thơ ca:

+ Tiểu thuyết: Xoá bỏ những đặc điểm của tiểu thuyết trung đại.

+ Thơ ca: Phá bỏ các quy phạm chặt chẽ, thoát khỏi hệ thống ước lệ mang tính phi ngã.

3. Soạn câu luyện tập trang 91 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Có thể nói trong văn học Việt Nam ba mươi năm đầu thế kỉ XX (từ 1900 đến 1930) là văn học giai đoạn giao thời vì: nó đang đi lên trong quá trình hiện đại hóa, có những thay đổi, cách tân về cả nội dung lẫn nghệ thuật nhưng vẫn không thoát khỏi hoàn toàn những thi pháp, đặc trưng về nội dung của văn học trung đại.

Ngày:30/09/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM