Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng Ngữ văn 11 siêu ngắn

Nội dung bài học dưới đây sẽ cung cấp cho các em những kiến thức về nghĩa của từ để các em có thể sử dụng đúng trong viết văn và giao tiếp. Đồng thời, nội dung bài soạn này còn giúp các em có thể tăng thêm vốn từ cho bản thân. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng Ngữ văn 11 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 74 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Cần lưu ý giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong những từ dưới đây:

a. Từ “lá” dùng theo nghĩa gốc, chỉ một bộ phận của cây.

b. Từ "lá" được dùng theo nghĩa chuyển.

- lá cót, lá chiếu, lá thuyền: nghĩa chuyển, chỉ những vật mỏng, được làm từ tre, nứa.

- lá tôn, lá đồng, lá vàng,... nghĩa chuyển, chỉ những sự vật đã được cán mỏng, dẹt.

2. Soạn câu 2 trang 74 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Đặt câu với các từ theo nghĩa chỉ cả con người:

+ Cô ấy đã đi cứu người rồi, quả là một trái tim nhân hậu.

+ Anh ấy đã chắc suất một chân trong đội bóng.

3. Soạn câu 3 trang 75 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Đặt câu với những từ theo nghĩa chuyển:

+ Chua: Những lời chua chát ấy đã làm tổn thương đứa bé.

+ Cay, đắng: Cuộc đời mẹ tôi đã trải qua nhiều cay đắng.

4. Soạn câu 4 trang 75 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Những từ dùng thích hợp trong hai câu thơ dưới đây là:

+ Từ cậy: thể hiện niềm tin vào sự sẵn sàng giúp đỡ và hiệu quả chắc chắn của sự giúp đỡ ấy.

+ Từ chịu: chấp nhận theo một lẽ nào đó mà không thể từ chối dù có thể không hài lòng.

5. Soạn câu 5 trang 75 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Hoàn thiện câu với những từ đã chọn:

a. Nhật kí trong tù canh cánh một tấm lòng nhớ nước.

b. Anh ấy không liên can gì đến việc này.

c. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM