Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công sẽ mang đến cho các bạn sinh viên, học viên, các bạn độc giả những kiến thức bổ ích, lý thú và chính thống nhất về chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công - vấn đề tương đối phức tạp và gần gũi của đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

Nguồn nhân lực là hạt nhân phát triển của tổ chức, là thực thể duy trì sự sống và tồn tại của mọi tổ chức. Trong các tổ chức ngày nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam, việc quản lý nguồn nhân lực như thế nào cho hiệu quả ngày càng được lưu tâm. Tuy nhiên, sự quan tâm này là rất khác nhau giữa các tổ chức. Nếu như khu vực tư nhân được đánh giá là có sự nhận thức và thực hiện vấn đề này một cách khá nhanh chóng, thì các tổ chức thuộc khu vực công vẫn còn khá chậm chạp. Và chính điều này đã làm chậm quá trình đổi mới của các tổ chức công.

Nhận thức được tầm quan trọng này, PGS.TS.Trần Thị Thu - PGS.TS.Vũ Hoàng Ngân thuộc khoa Kinh tế & Quản lý Nguồn nhân lực trường Đại học kinh tế quốc dân đã đồng biên soạn nên cuốn sách Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công làm tài liệu đưa vào trong giảng dạy cho các chuyên ngành trong khoa.

Cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn sinh viên, học viên, các bạn độc giả những nội dung kiến thức bổ ích về nguồn nhân lực trong tổ chức công và kế hoạch, lộ trình, phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công.

Phạm vi các tổ chức công được đề cập trong cuốn giáo trình này bao gồm:

Cơ quan hành chính nhà nước Trung Ương; cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; các đơn vị sự nghiệp của nhà nước cung cấp dịch vụ công: bệnh viện và các cơ sở y tế công, các cơ sở giáo dục và đào tạo công; các doanh nghiệp nhà nước cung cấp các dịch vụ công.

Nội dung cuốn giáo trình kinh doanh quản trị này được chia thành 8 chương:

  • Chương 1: Tổng quan quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công
  • Chương 2: Phân tích công việc trong tổ chức công
  • Chương 3: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong tổ chức công
  • Chương 4: Tuyển dụng nguồn nhân lực trong tổ chức công
  • Chương 5: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công
  • Chương 6: Đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công
  • Chương 7: Thù lao lao động trong tổ chức công
  • Chương 8: Chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

Những nội dung trong cuốn sách được các tác giả trình bày logic, khoa học, tham khảo thêm tài liệu, giáo trình của các nhà khoa học trong và ngoài nước để tham khảo.

Trong quá trình biên soạn cuốn giáo trình này, khoa đã sử dụng tài liệu các sách và giáo trình của các nhà khoa học trong và ngoài nước để tham khảo. Khoa cũng đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ cũng như những đóng góp cụ thể từ các cá nhân cũng như các tổ chức cho cuốn giáo trình này. Xin trân trọng cám ơn sự nhiệt tình đóng góp trong thời gian vừa qua. Cuốn giáo trình này là tài liệu chính thức cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các hệ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngày:03/08/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM